Anastasia


JUPITER NEW AGE -

VIOLAS EKOSIDA

ANASTASIA OCH ANASTASIAS VÄRLD

Vladimir Megré författare till böckerna om Anastasia

   Den första boken om   Anastasia på svenska

           Bok nummer 2

De klingande Cederträden

         Bok nummer 3

   Dimensionen av kärlek

Det handlar om en märklig bok ”Anastasia” av Vladimir Megré en rysk författare. Boken är ett mellanting mellan skönlitteratur, saga, fabel etc och esoterisk litteratur.

Boken handlar om en kvinna som är född och bor som eremit på tajgan i Sibirien. Hon bor tillsammans med vilda djur som björn, varg etc. Anastasia förstår ändå vad som händer i världen och vill berätta för oss om sina tankar, om hur vi lever och hur vi ska överleva i framtiden. När boken kom ut i Ryssland 1996 fick den ett enormt gensvar, en våg av intresse för naturen uppstod och många människor ville flytta ut från städerna och odla ekologiskt. Och detta har fortsatt och på så sätt har under de senaste 20 åren 100-tals ekobyar startats i Ryssland och närliggande länder. För närvarande kan man räkna till cirka 400-500 ekobyar med mellan 15-200 nybyggare var i Ryssland och angränsande länder. Det är en stor rörelse som vi inte vet så mycket om i Sverige. Det är sensationellt.


Jag kom i kontakt med boken om Anastasia när jag hade en esoterisk bokhandel i Stockholm i slutet av 1900-talet. Jag blev helt fascinerad av kvinnan från Sibirien och kände att hennes vision förenade andliga tankar med praktiskt handlande. Jag har läst många böcker men denna bok och de 10 övriga böckerna om Anastasias kunskap har för mig framstått som den allra främsta kunskap som förmedlats till oss människor på Jorden. Anastasia visar hur vi ska överleva som mänsklighet.


Men här i vårt land finns också ett spirande intresse för naturen, att odla ekologiskt, att leva så att det blir ett hållbart samhälle, att leva så att man inte skadar naturen. Vi ser nu att vi börjar närma oss en punkt särskilt i väst där vi inte bara kan konsumera utan vi måste också tänka på vad vi gör som skadar naturen.


Hittills har 10 böcker, vilka handlar om Anastasia och hennes budskap, skrivits av Vladimir Megré och utgivits i Ryssland samt översatts till många språk. Nu är de vägledning för de flesta av de ekobyar som startats i Ryssland


Läsaren får här möta Anastasias visdom och kunskap, vilka har sitt ursprung i den Vedryska kulturen, vilket hon delar med sig av i hopp om att rädda jorden från en ekologisk katastrof. Böckerna verkar ha dikterats från ett högre medvetande, vilket vill visa oss en ny färdriktning för människans liv på jorden. Vår tröghet visar att vi har svårt att sadla om och ta emot olika nya idéer om vår ytterst osäkra framtid. Anastasia visar oss en väg, där vi måste börja med oss själva och vår inre utveckling, samt att inte förstöra den gröna jorden.


Dessa böcker har sålts i miljoner ex över hela världen och har bidragit till att människan nu äntligen börjar förstå vad  naturen betyder för oss och vad som händer om vi inte uppmärksammar miljöförstöringen. Det finns nya vägar att välja och Anastasia vill berätta om nya idéer, nya perspektiv på våra liv och hur vi ska skona jordens resurser. Det som hänt i många länder inspirerade av Anastasia är familjegårdar, ekobyar, nya samhällen.Vi har glömt bort det enkla goda livet, vilket Anastasia visar oss kan leda till en grönskande planet med fria, lyckliga och skapande människor.


Anastasia är en rysk kvinna som bor på tajgan i Sibirien. Hon bor utan tak över huvudet i symbios med växter och djur. 

Men trots att hon bor långt ifrån civilisationen vet hon vad som händer i världen, hon ser med sitt inre öga.  Vladimir Megré är den enda person, som hon tillåtit att komma och besöka henne. 


På en handelsresa till den sibiriska tajgan år 1995 får Vladimir Megré höra 

talas om ett klingande sibiriskt cederträd med helande kraft. Han träffar Anastasia en representant för den vedryska kulturen och tillbringar 3 dagar hos henne djupt inne i vildmarken. Det är han som berättar om denna kvinna, shaman eller vedruss, en beteckning på ett naturfolk med kunskaper som vi glömt bort i vårt västerländska samhälle. Anastasia vill visa oss vilka fantastiska varelser vi egentligen är när vi kan finna vår sanna existens inom oss själva. 


Hon berättar om sin speciella syn på odling, barnuppfostran, helande, sexualitet, naturen, religion  och mycket mer. Djupt förändrad av denna upplevelse skriver Megré en bok om de insikter Anastasia givit honom. Precis som hennes löfte har denna bok blivit en internationell bestseller och rört millioners hjärtan samt i många länder givit upphov till skapande av ekobyar.


Så här skrev tidskriften Nexus om Anastasia: 

"Anastasia is the most powerful human being alive today. And this series of books go beyond the beauty of anything I have ever read in my life. 

People like her truly make me proud to be a human being. If you read one series of books in your life make it this one. This is truly a sacred gift 

and a bessing from the heavens above." 

Jag tyckte att det var mycket spännande att läsa om Anastasia och hur det är möjligt att leva i vår tidsålder på ett annat sätt i vår materialistiska värld. Det finns också en energi i dessa böcker som gör att läsaren förpassas till Anastasias värld, det känns härligt att läsa dem.


- Vad kan vi lära av henne? Hon vill visa oss hur man kan leva i samkland med Naturen. Hon anser också att det är vår rättighet som medborgare på denna jord att av staten erhålla 1 hektar mark att brukas av varje person som vill använda den, odla sina egna grönsaker, bär och frukter helt ekologiskt förståss eller använda marken till något annat sätt som är gynnsamt för Jorden. Kanske det låter som en utopisk önskan men vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden när det blir allt svårare att skapa arbete åt den västerländska befolkningen. 

- I Ryssland finns många Anastasia-föreningar och människor som försöker förverkliga Anastasias idéer. Där finns redan 100-tals ekobyar, och 1000-tals människorna har fått land av staten eller själva köpt land tillsammans. 

- Anastasia ser på barnens uppfostran på ett helt nytt sätt. Hon anser att kunskapsrabblandet i våra skolor borde bytas ut mot kreativa verksamheter. En ny skola och ett nytt sätt att se på barnen som själsliga varelser.