Anastasia

Vladimir Megré författare till böckerna om Anastasia

ANASTASIA OCH ANASTASIAS VÄRLD

Det handlar om en märklig bok ”Anastasia” av Vladimir Megré en rysk författare. Boken är ett mellanting mellan skönlitteratur, saga, fabel etc och esoterisk litteratur.

I boken får vi träffa en kvinna som är född och bor som eremit på tajgan/urskogen i Sibirien. Hon bor tillsammans med vilda djur som björn, varg etc. Anastasia förstår ändå vad som händer i världen och vill berätta för oss om sina tankar, om hur fel vi lever och hur vi ska överleva i framtiden. När boken kom ut i Ryssland 1996 fick den ett enormt gensvar, en våg av intresse för naturen uppstod och många människor ville flytta ut från städerna ut på landsbygden och de ville odla ekologiskt. Detta har fortsatt och på så sätt har under de senaste 20 åren 100-tals ekobyar startats i Ryssland och närliggande länder. För närvarande kan man räkna till cirka 400-500 ekobyar med mellan 15-200 nybyggare var i Ryssland och angränsande länder. Det är en stor rörelse som vi inte vet så mycket om i Sverige. Det är sensationellt.


Jag kom i kontakt med boken om Anastasia när jag hade en esoterisk bokhandel i Stockholm i slutet av 1900-talet. Jag blev helt fascinerad av kvinnan från Sibirien och kände att hennes vision förenade andliga tankar med praktiskt handlande. Jag har läst många böcker men denna bok och de 9 övriga böckerna om Anastasias kunskap har för mig framstått som den allra främsta kunskap som förmedlats till oss människor på Jorden. Anastasia visar hur vi ska överleva som mänsklighet genom de svårigheter som hon ser kommer genom vårt sätt att leva.


Här i vårt land finns också ett spirande intresse för naturen, att odla ekologiskt, att leva så att man inte skadar naturen och att leva så att man bidrager till ett hållbart samhälle. Vi ser nu att vi börjar närma oss en punkt särskilt i väst där vi inte bara kan konsumera utan vi måste också tänka på vad vi gör som skadar naturen.


Hittills har 10 böcker, vilka handlar om Anastasia och hennes budskap, skrivits av Vladimir Megré och utgivits i Ryssland samt översatts till många språk. Nu är de vägledning för de flesta av de ekobyar som startats i Ryssland


Läsaren får här möta Anastasias visdom och kunskap, vilka har sitt ursprung i den Vedryska kulturen, vilket hon delar med sig av i hopp om att rädda jorden från en ekologisk katastrof. Böckerna verkar ha dikterats från ett högre medvetande, vilket vill visa oss en ny färdriktning för människans liv på jorden. Vår tröghet visar att vi har svårt att sadla om och ta emot olika nya idéer om vår ytterst osäkra framtid. Anastasia visar oss en väg, där vi måste börja med oss själva och vår inre utveckling, samt att inte förstöra den gröna jorden.


Dessa böcker har sålts i miljoner ex över hela världen och har bidragit till att människan nu äntligen börjar förstå vad  naturen betyder för oss och vad som händer om vi inte uppmärksammar miljöförstöringen. Det finns nya vägar att välja och Anastasia vill berätta om nya idéer, nya perspektiv på våra liv och hur vi ska skona jordens resurser. Det som hänt i många länder inspirerade av Anastasia är familjegårdar, ekobyar, nya samhällen.


   Den första boken om   Anastasia på svenska

           Bok nummer 2

De klingande Cederträden


Vi har glömt bort det enkla goda livet, vilket Anastasia visar oss kan leda till en grönskande planet med fria, lyckliga och skapande människor.


Anastasia är en rysk kvinna som bor på tajgan i Sibirien. Hon bor utan tak över huvudet i symbios med växter och djur. 

Men trots att hon bor långt ifrån civilisationen vet hon vad som händer i världen, hon ser med sitt inre öga.  Vladimir Megré är den enda person, som hon tillåtit att komma och besöka henne. 


På en handelsresa till den sibiriska tajgan år 1995 får Vladimir Megré höra 

talas om ett klingande sibiriskt cederträd med helande kraft. Han träffar Anastasia en representant för den vedryska kulturen och tillbringar 3 dagar hos henne djupt inne i vildmarken. Det är han som berättar om denna kvinna, shaman eller vedruss, en beteckning på ett naturfolk med kunskaper som vi glömt bort i vårt västerländska samhälle. Anastasia vill visa oss vilka fantastiska varelser vi egentligen är när vi kan finna vår sanna existens inom oss själva. 


Hon berättar om sin speciella syn på odling, barnuppfostran, helande, sexualitet, naturen, religion  och mycket mer. Djupt förändrad av denna upplevelse skriver Megré en bok om de insikter Anastasia givit honom. Precis som hennes löfte har denna bok blivit en internationell bestseller och rört millioners hjärtan samt i många länder givit upphov till skapande av ekobyar.

Så här skrev tidskriften Nexus om Anastasia: 

"Anastasia is the most powerful human being alive today. And this series of books go beyond the beauty of anything I have ever read in my life. 

People like her truly make me proud to be a human being. If you read one series of books in your life make it this one. This is truly a sacred gift and a bessing from the heavens above." 

Jag tyckte att det var mycket spännande att läsa om Anastasia och hur det är möjligt att leva i vår tidsålder på ett annat sätt i vår materialistiska värld. Det finns också en energi i dessa böcker som gör att läsaren förpassas till Anastasias värld, det känns härligt att läsa dem.
I en andra boken De klingande Cederträden fortsätter Vladimir Megre sina samtal med Anastasia om Den helande oljan från Cederträdet, om varför ingen kan se Gud om Anastasias föräldrar och hennes ensamma uppväxt och hennes liv i tajgan. Här finns också en berättelse om vad som hände Vladimir efter hans besök hos Anastasia och händelser som ledde fram till hans egen förändring av livsstil och äventyr i Moskva.

Hans egna funderingar om livet, kyrkan och besök på Rysslands heliga platser dolmerna, som Anastasia berättat om.


I den tredje boken om Anastasia kommer Valdimir Megré åter på besök till tajgan. På vägen dit får ha höra talas om att en grupp forskare har försökt att föra bort Anastasia, för använda henne och hennes kunskaper i forskningssyfte. Här berättas om vad som hände och hur hon lyckades överlista dem som ville tillfångata henne. Ingen har möjlighet att ta henne ifrån tajgan om hon inte vill.


Vladimir får träffa sin lille son och tillsammans med Anastasia diskutera hur man fostrar sina barn. Anastasia menar att föräldrar först måste skapa en Dimension av kärlek innan de kan ta emot sitt nyfödda barn. Många tankeväckande insikter samt ett besök på en skola i Ryssland är undervisning sker på ett mycket annorlunda sätt än här i vårt land. I denna skola får barnen lära sig en mängd praktiska sysslor, de yngre får lära sig av de äldre barnen, vilka blir som mentorer för de yngre. Barnen får själva ta mer ansvar för sin undervisning och välja vad de vill lära sig.


- Anastasia ser på barnens uppfostran på ett helt nytt sätt. Hon anser att kunskapsrabblandet i våra skolor borde bytas ut mot kreativa verksamheter. En ny skola och ett nytt sätt att se på barnen som själsliga varelser. 


Den fjärde boken om Anastasia startar med Skapelseberättelsen. Här berättar Anastasia sin vision eller sin upplevelse av Skapelseberättelsen. Hon kallar energin för Gud men det är ingen kristen Gud utan det är en berättelse om den kraft och den fantastiska förmåga som skapade allt som finns på jorden och som ingen nu levande kan förstå eller kopiera. 


Anastasia berättar även om bildspråket, det språk vi kan använda för att förverkliga våra drömmar men också det språk som har använts för att manipulera hela mänskligheten. Hur detta gick till berättar hon men även hur vi måste vakna upp och ta oss ur denna kultur som har tvingats på oss och som gör oss till slavar under den makt som styr oss och som ägen denna kunskap.


Här finns även en resa som Anastasia gör tillsammans med Vladimir till en annan planet mer tekniskt utvecklad än vår planet, samt en annan resa till framtiden och de ekobyar som redan har byggts i Ryssland och den vision som Anastasia har berättat om, vilken ska göra oss till kreativa och lyckliga människor i samklang med naturen.

Resorna företas i ett förändrat medvetandetillstånd där Anastasia leder Vladimir på resorna.


I boken finns också många bilder av det som man i Ryssland kallar Kins Domein, vilket betyder släktgårder, men som i Ryssland betyder mycket mer än det vi kallar ekobyar.

I denna bok berättar Anastasia och vägleder de människor som vill flytta ut på landsbygden, hur en sådan släktgård kan byggas upp och hur kärleken kraft kan vägleda de människor som flyttar ut i naturen.


- Vad kan vi lära av henne? Hon vill visa oss hur man kan leva i samkland med Naturen. Hon anser också att det är vår rättighet som medborgare på denna jord att av staten erhålla 1 hektar mark att brukas av varje person som vill använda den, odla sina egna grönsaker, bär och frukter helt ekologiskt förståss eller använda marken till något annat sätt som är gynnsamt för Jorden. Kanske det låter som en utopisk önskan men vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden när det blir allt svårare att skapa arbete åt den västerländska befolkningen. 

- I Ryssland finns många Anastasia-föreningar och människor som försöker förverkliga Anastasias idéer. Där finns redan 100-tals ekobyar, och 1000-tals människorna har fått land av staten eller själva köpt land tillsammans. 

- Anastasia ser på barnens uppfostran på ett helt nytt sätt. Hon anser att kunskapsrabblandet i våra skolor borde bytas ut mot kreativa verksamheter. En ny skola och ett nytt sätt att se på barnen som själsliga varelser.