Arkaim


JUPITER NEW AGE -

VIOLAS EKOSIDA och dröm om en ekoby i Sverige

För ett antal år sedan försökte jag och en god vän Gera Valenta starta en ekoby i Sverige. Vi kallade den Arkaim efter en mycket gammal by i Ryssland där tidigare vise män har levat och som man tror kanske varit upphov till den Vediska kulturen som Anastasia är en representant för. Det gick inte så bra för oss men nu gör vi ytterligare ett försök tillsammans med Anders Axner och Enhetspartiet. Vi har träffats en gång och utifrån medlemmarnas intressen startat diskussioner om den framtida ekobyn. Vi har redan en hel del material som jag kommer att lägga ut här senare. Nu gäller det att vi träffas den 21 mars på Café Shine på Kvarngatan 20 i Stockholm cirka kl 15.00. Kolla för säkerhets skull innan på denna sida, jag lägger ut om vi ställer in på grund av Corona.


Min vision är det Anastasia kallar ”Familjegård”. För varje familj en liten gård med 1 ha mark, med skog, fruktträd, bärbuskar och grönsaksträdgård. Denna hektar blir en trädgård som ger unik näring och på sikt självförsörjning till dem som lever inom dess gränser. Denna blir en del av en energi vilken hjälper människan till ett sundare liv med goda och varaktiga relationer till varandra och naturens värld. 100-tals ekobyar har under de senaste 10 åren växt upp i Ryssland enligt dessa principer. Många väntar på att den första ekobyn enligt Anastasias idé och principer kan bli verklighet i Sverige.


Om du vill läsa mer om den gamla hemsidan kan du gå in till vår hemsida www.arkaim.se


Grunden för en ekoby är i första hand att föra samman människor med gemensamt intresse för eventuellt köp av mark till rätt pris och till hjälp vid etablering och byggnation. Vi tänker oss en grön paradisby – ett samhälle för odling, hantverk och kultur, en plats där vi kan utveckla oss själva och vår kreativitet, där vi kan leva utan att skada naturen eller andra levande väsen, där vi kan känna att vi lever. En ny utvecklingsväg för oss själva och våra barn och barnbarn. Vi kallar den ekoby men egentligen är den så mycket mer. Den blir ett nytt samhälle med andra värderingar och ett nytt sätt att leva. Vi tänker oss en ekonomisk förening där medlemmarna delar ansvar för gemensamma aktiviteter som samlingshus, hus för kultur och hantverk, café eller restaurang samt redskap för odling, byggnation etc. Vägar, elektricitet, skola, vatten och avlopp får bestämmas med avseende på plats och tillgänglighet samt bestämmelser i den kommun där ekobyn kommer att ligga. 


Hur ser ekobyarna ut i Ryssland??? Kovcheg Ecovillage grundades 2001 då 4 familjer leasade - genom ett 49-åriga hyresavtal med staten och utan kostnad - cirka 120 hektar tidigare jordbruksmark 140 km sydväst om Moskva, i Kaluga-regionen. Som Anastasia förespråkade byggde människorna sina hem på enskilda 1-hektar tomter. Under sina första 8 år har de byggt mer än 100 bostäder, även om inte alla är färdiga och vinterbonade. De flesta byggde själva sina hus och cirka 12-20 hus färdigställdes varje år.. De flesta är byggda med virke slipat på plats, och isolerad från vinterkylan med lera-halm väggar. Gruppen delar gemensam infrastruktur: vägar, brunnar där man pumpar upp vattnet, en samlingsbyggnad, bastu, en skola, en videobibliotek och tung utrustning såsom en traktor, grävmaskin, väghyvel, och stora lastbilar. Tillsammans tar de hand om sin skog, städar upp och plantera nya träd, stoppar illegal avverkning och driver sitt eget sågverk och en snickeributik. Liksom de flesta ekobyar erbjuder Kovcheg utbildning om ett hållbart samhälle, och seminarier om sina erfarenheter av att leva tillsammans, om byggnation med naturmaterial, och om ekologisk biodling - inga droger, sockervatten eller mänsklig inblandning.


Under 2005 producerade de en instruktionsvideo, "Hur man bygger ett varmt vinterhus med lera och halm. " De har haft 3 ekoby sammankomster sedan 2005, i  februari 2009 samlade de och välkomnade 60 besökare från 25 andra ekobyprojekt i Ryssland och andra fd Sovjetstater för en  4 dagars workshops och nätverkande. Nu, med 40 familjer (cirka 120 personer) året runt, 80 familjer (cirka 200 personer) på sommaren, och 15 personer födda på området,  anses Kovcheg i ryssland vara en framgångsrik Anastasia ekoby. Femton tusen personer i månaden besöka deras hemsida, som nu har en engelsk version. Under de första 8 åren byggde Kovchegs medlemmar mer än 100 bostäder.


En av Kovchegs grundare är en före detta framgångsrik affärsman som flyttade från staden till landet på grund av sitt barn, och nu arbetar han som biodlare och trädgårdsmästare. Andra invånare inkluderar en före detta brottare, en före detta tysk modell, en före detta parlamentariker, och en före detta operasångerska. Gemensamma skäl som ligger till grund för att flytta till Kovcheg är möjligheten att ägna mer tid åt sin familj, en önskan att lämna  alla utgifter och det penga-orienterade stadslivet, att vara sin egen chef, en önskan om att leva i ett samhälle med folk man älskar, samt att leva med renare luft, renare vatten och en bättre känsla av säkerhet och trygghet. Kovchegs medlemmar skapat en uppsättning tydliga riktlinjer som verkar ha hjälpt avsevärt i deras utveckling, däribland mötesordning för att skapa  och genomföra möten effektivt. De håller stora gruppmöten fyra eller fem gånger per år, med en 75% super-majoritet för väsentliga beslut och en röstmajoritet för enklare objekt och resten av året hanterar de ekobyn genom särskilda kommittéer som beslutar.Fedor Lazutin medlem i Kovcheg sammanfattar följande viktiga insikter och lärdomar från ekobyarbetet.  Vision och principer. Den första prioriteringen är att identifiera den vision och de principer som skall utgöra grunden för samhället.Gradvis tillväxt.


Börja med en liten grupp människor som skapar en vision och principer, sedan successivt attrahera likasinnade människor som godkänner dessa. Full insyn i användningen av gemensamma medel. En formell detaljerad redovisning ges i alla pengafrågor  ("Förtroende och kolla" är en gammal rysk ordspråk.)   Delat ansvar mellan alla medlemmar snarare än en enda ledare. Om du inte gillar hur ett arbete görs, skall du visa ett bättre sätt genom att du bidrar till lösningen. Viktigt är hur du hanterar konflikter inom samhället -genom en uppgörelse och en konfliktlösningsprocess.  Kovcheg har ett tvåårigt provisoriskt medlemskap, och kräver av nya invånare att flytta till sin tomt under denna tid. Gemenskapens medlemmar kan lämna samhället och sälja sin tomt, men vem som helst de säljer till måste godkännas av gemenskapen.


Krav för medlemskap är: (1) att de inom två år måste leva på Kovcheg heltid, (2) trädgården ska odlas organiskt ( inga bekämpningsmedel eller växtgifter), och helst design i enlighet med permakulturens principer (3) ingen rökning eller alkohol på området, (4) ingen djuruppfödning för köttproduktion,(5) inga uppförda murar eller staket mellan tomtena. Den viktigaste frågan när det gäller potentiella nya medlemmar är: "Vill du se den här familjen som granne?" De godkänner nya medlemmar med en 75 procent super-majoritet. Om en ledamot bryter mot gruppens överenskommelser, beroende på hur allvarligt det är eller konsekvensen av något brott kan gruppen besluta att utesluta medlemmen från att använda gemensamma anläggningar som vägar, Detta gör dem oförmögna att komma åt deras tomt. Hittills har denna bestämmelse inte använts i samhället.    En annan Anastasia ekoby som beskrivs under Dr Leos verkstad är Rodnoye, grundad 2001.  Mark köptes 2003  (150 kilometer) från Moskva. Rodnoye hade en mindre väldefinierad struktur vid starten och fick allvarliga problem som följd.     


Många av de Anastasia-inspirerade ekobyar i Ryssland ligger inte på förstklassig jordbruksmark, och vissa mark i ekobyar är även påverkad av tidigare markanvändning med kemikalier, precis som med Dacha tomterna som  människor fick för att kultivera.