Ekobyar

JUPITER NEW AGE -

VIOLAS EKOSIDA

och Ekobyar i Ryssland

Ryssland gör tvärtom mot exempelvis Sverige och satsar på småskaliga jordbruk som alternativ till de storskaliga jordbruken. Bland annat erbjuder man sina medborgare en hektar mark till odling eller annan kreativ verksamhet. Marken som erbjuds ligger österut på den lite kallare breddgraden, men det hindrar inte de odlingsintresserade ryssarna. Cirka 400 000 medborgare har redan visat sitt intresse.


Den 4 maj 2016 undertecknade Rysslands president Vladimir Putin en federal lag, vilken erbjuder medborgare i hela Ryska federationen en hektar av den mark, som ägs av stat eller kommun och som ligger på ett territorium i östra Ryssland. Områdena omfattar Jakutien, Kamtjatka, Chukutka, Primorye, Khabarovsk, Amur, Magadan, Sakhalin och de Judiska autonoma regionerna. Områden som visserligen ligger långt bort i Rysslands något kallare områden, men som man ändå bedömer att det är möjligt att odla på. De flesta ligger på breddgrad 50-65. Som jämförelse kan vi ta Stockholm som ligger på ungefär breddgrad 60, så Fjärran Östern ligger inte under snön hela året.


Till skillnad mot Sverige, som tror på de stora industrijordbrukens massproduktion, har Ryssland en helt annan jordbrukspolitik. Man har alltid även satsat på små odlingsalternativ, som till exempel ”datja”, som är en liten odlingslott liknande dem vi i Sverige kallar koloniträdgårdar. I dag har ett nytt ”gröna vågen-tänkande” börjat sprida sig hos den ryska befolkningen. Många människor förvärvar mark och bygger upp sina egna gårdar och skapar sig en plats där de kan leva kreativt, andas frisk luft, odla och äta rena och näringsrika produkter. För många handlar det om att hitta en inre och yttre tillfredsställelse med livet.


De senaste femton åren har människor skapat mellan 350-400 ekobyar. Dessa har cirka 15-200 inbyggare vardera. Det finns alltså, mycket tack vare den gamla odlingskulturen, redan ett intresse bland befolkningen att nappa på erbjudandet om en hektar gratis mark. Redan några dagar efter tillkännagivandet blev myndigheterna överhopade av svar och hittills har cirka 400 000 medborgare ansökt om mark. Det enda kravet för att få en hektar mark gratis är att man under fem år utvecklar någon form av verksamhet på sitt område. Detta kan vara skogsbruk, trädgårdsodling, jakt, hantering av animala produkter, konsthantverk, försäljning, ekoturism eller någon annan verksamhet. Om marken inte används går avtalet tillbaka till staten. Detta ska ses som ett försök att se hur de nya småskaliga odlingsmarkerna fungerar i Ryssland.


Systemet är även utformat så att inte utländska intressenter ska komma till Ryssland för att köpa mark, vilket hänt i andra länder, där man köpt upp stora markområden och skapat storskaliga jordbruk. De ryska koloniträdgårdarna (datja) samt små jordbruk och ekobyar är sannolikt det mest omfattande systemet av framgångsrik livsmedelsproduktion inom någon industrialiserad nation. Den visar att en decentraliserad och småskalig livsmedelsproduktion inte bara är möjlig utan också praktisk på nationell nivå i ett geografiskt stort och varierat land med blandat klimat. Dagens datjor, små jordbruk och ekobyar liknar bondens trädgårdsproduktion i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Man använder metoder och tekniker som visat sig effektiva i en liten trädgård och som fungerar lika bra i dag som för 200 år sedan. På datjorna och ekobyarna används inga maskiner som jordfräsare, traktorer eller större djur. Man odlar på ungefär samma sätt som bönderna gjorde tidigare, men använder sig också av nyare och enklare jordbruksmetoder som organiskbiologisk odling, permakultur, skogsträdgårdar eller liknande. 

'


Artikeln ovanför var publicerad i Nya Tider under 2017. Jag har även skrivit några artiklar i Miljömagasinet om ekobyar i Ryssland.

Det är någonting fantastiskt som händer där, som jag gärna vill berätta om. Putin har under de 4 senaste åren givit ut 1 hektar mark gratis till den som vill flytta ut på landsbygden. Tusentals människor har ansökt och många har flyttat ut. Även tidigare på grund av Anastasia och hennes inspiration har från början av 2000talet många ekobyar startats i Ryssland. Nu finns cirka 350 byar där unga och gamla bytt sitt liv i storstaden till ett mer fritt liv på landsbygden. Man vill komma bort från stressen i storstäderna, man vill känna att man bestämmer över sitt eget liv, att man inte är slav under systemet, och det pengaorienterade samhället.

Dessutom vill man värna om naturen att leva på sådant sätt, att vi inte skadar den planet som vi lever på.

Det räcker nu med miljöförstöring säger Anastasia nu måste vi leva så att vi inte skadar det Gud har skapat åt oss. Vi har någnting som vi måste ta hand om och det är naturen, växtligheten. De som flyttar ut gör det ofta för att de vill odla sin egen mat och bli självförsörjande och för att deras barn ska få uppleva och lära sig om naturen. Man skapar egna skolor där vuxna och barn lär av varandra. Någonting nytt håller på att växa fram, nya människor med ett nytt medvetande om sig själva och om planeten. Se även längre ner om ekobyarna i Ryssland.

Här kommer en beskrivning på en resa som jag och en grupp människor gjorde för att på plats få se en rysk ekoby och få träffa människorna som bor där. I Ryssland och närgränsande länder har ekobyar eller som de kallas i dessa länder "KINS DOMÄN" ett annat namn är "FAMILJEGÅRDAR" vuxit upp som svampar ur jorden. Och det blir bara fler och fler. Alla har sitt ursprung i Anastasia, de 10 böckerna om henne och den kunskap från Vedatiden som hon vill förmedla. Här nedan följer en beskrivning och lite bilder från vår resa till Sinegorie, i Krasnodar distriktet nära Ukraina och Svarta Havet 2015.


Två män i 30-35 års ålder möter oss vid bilen, en minibuss med slitna säten. Den ska föra oss runt på området. Vi växlar namn i en uppsluppen stämning och vi känner oss redan som gamla vänner. Det är något märkligt med dessa män. De känns kraftfulla med starka personligheter, men också harmoniska och kärleksfulla. På något sätt strålar det av vänlighet från deras ögon. Jag undrar just om det kan bero på det liv de lever?


Vi skulle få se hur det är att bo på detta sätt i en Ekoby. Vi skumpade runt på vägarna, vilka de själva har byggt i området. Avstånden är stora och det är svårt att bo här utan bil. Alla husen ligger inte samlade i ett speciellt område utan utspridda med obebyggda områden emellan. Det är verkligen rena vildmarken, rävar och kaniner finns det gott om, men man har inte sett några större vilda djur. Elektricitet finns i byn, men många har valt bort TV och datorer, för att få vatten har de flesta borrat egna brunnar. Mobiler verkar dock användas.

Men hur ska man nu leva och bo i en sådan här by och hur kan man försörja sig? Vad är det för märkliga visioner som byggts upp, som är så starka att människor lämnar det bekväma livet i staden och söker sig ut till landsbygden. Allt börjar i den Vedryska kulturen.


Det är en kultur som Anastasia berättar om och som fanns i Ryssland och som man tror hela västvärlden, långt före kristendomens intåg. Det är den kulturen som de olika böckerna berättar om. Säkert finns kopplingar till de indiska Vedaskrifterna, mycket gamla skrifter från cirka 5000 år tillbaka i tiden. Ayurveda, den indiska läkekonsten förespråkar till ex att man ska äta de växter och frukter som finns på platsen där man bor, att man ska hela med örter etc. Liknande tankar finns också här.


Människor har också börjat ifrågasätta livet i städerna. Blir vi inte som robotar och slavar under systemet? Har vi någon frihet att välja hur vi ska leva våra liv eller måste vi inte inordna oss i den mall som samhället och kulturen har inrättat åt oss. Det handlar om att arbeta för att skaffa sig allt fler materiella ägodelar. Men blir vi verkligen lyckliga av det? Hur många blir utslagna? Och hur går det med jorden om alla bara vill konsumera mer och mer. Vi är redan på gång att förstöra vår jord för oss själva och våra barn. Hur blir det för dem i framtiden? Det västerländska samhället har många frågetecken.


I ekobyn finns frihet, men frihet under ansvar. Det verkar inga problem att bli näst intill självförsörjande med mat om man är vegetarian, men ett visst mått av pengar måste på något sätt genereras för att man ska överleva. Då kommer kreativiteten in. Som vi förstod det har alla som stannat kvar, kommit på en eller annan lösning för att få lite extrainkomster, en del klarar det inte och flyttar tillbaka in till stan. Valeri odlar meloner och fikon till försäljning. Han har byggt upp stora komposthögar som han odlar i. Dimitri arrangerar olika festligheter och konserter, Julia, som vi bor hos, tar hand om gäster till ekobyn, några syr kläder, några har getter och höns, en har ridskola, några hjälper till vid byggnation av nya hus, andra startar egna firmor, men hela tiden betonar man att man gör någonting som man själv gillar, något som man själv har glädje av. Man prövar sig fram, går det inte bra får man hitta på någon annan lösning.


De säger att livet blir heligt, man värdesätter naturen, allt det levande som växer och som ger frukt och mat till oss människor. Man blir friskare och starkare av ett liv i naturen, den ger oss glädje för våra sinnen och våra känslor. Vi blir tacksamma och kan glädja oss åt livet även om det bara är en liten blomma, som vi tittar på. De glimtar av tillfredställelse som människor i staden kan uppleva, kan de leva med en stor del av sin vakna tid. Kanske är det därför, som det lyste så i deras ögon. De talar också om att leva ett inre liv, att kommunicera med sin själ och med elementen. Att gå ut i trädgården på morgonen och känna feedback från sina plantor och känna kärlek till jorden. De vill att deras barn ska få uppleva naturen, få leva med växterna och djuren. Julia berättar att lärarna i skolan säger att deras barn är mer kreativa, mer utvecklade, kan lära sig snabbare än andra barn. Kanske det kan ligga någonting i detta.


Jag såg hur det lyste om Dimitri och Valeri när de berättade om hur de hade träffat sina respektive Svetlana och Tatiana. De hade hänt där på den öppna festplatsen utanför samlingshuset en vacker dag på våren. Och det handlade om en märklig ceremoni som de berättade om. Det var en fest för singlar, endast singlar från hela Ryssland fick komma hit en gång om året och vara med på festen för att om möjligt träffa en partner och starta sin egen Familjegård. Dimitri och Valeri ville berätta just sin historia om ur det gick till och hur vackert och underbart det var att få träffa just henne.


Området är stort, mer än 540 ha som dessa och 200 andra familjer köpt för att prova på att leva ett annorlunda liv. Ekobyn Sinegorie eller Vedrussia ligger i södra Ryssland i Krasnodar regionen ner mot Svarta Havet i ett ganska varmt och torrt klimat. Vegetationen verkar karg och snårig, området har inte varit uppodlat tidigare och de berättar att det inte varit lätt att röja upp och odla grönsaker etc. Före Perestrojkan fanns på platsen en Kolchos, men endast en fallfärdig byggnad fanns kvar på området vid övertagandet. De tjugo medlemmarna som startade ekobyn 2002 rustade först upp det gamla huset för att ha en ”Community Building”, och bodde även där, mycket primitivt, under den tid de startade ekobyn. Därefter har den tjänat som samlingslokal en till två gånger om året för innevånarna i byn. Den är nu en samlingspunkt i byn med många aktiviteter och kurser, samt försäljning av produkter från familjerna i byn.


Vid starten av ekobyn fick en av deltagarna tjäna som entreprenör, han hade pengar och kunde köpa marken. Vid den tiden köptes 200 ha, vilket man därefter har utökat succesivt. Sedan köpte var och en av deltagarna sin egen hektar, att själv äga 1 hektar mark är en av förutsättningarna för de ryska ekobyarna. Detta ingår i den modell som man kan läsa om i böckerna om Anastasia. Denna by liksom de flesta ekobyar i Ryssland är uppbyggda och arbetar efter dessa riktlinjer. Faktiskt är detta en av de regler som denna by är baserad på och som krävs för att få köpa mark här.

Man ska ha läst alla 10 böckerna om Anastasia och inom två år ska man bygga ett hus på sin egen mark, inga andra regler existerar.


Priset ligger nu på ungefär 5.000 - 10.000 dollar lite olika beroende på läget men det var mycket billigare för de första nybyggarna, får vi höra. Här är familjen den grund som man bygger sitt liv på, sin partner och sina barn. Har man ingen egen familj går det naturligtvis bra också och många pensionärer har flyttat ut. Då tänker man sig att de vuxna barnen så småningom kommer att bli intresserade och vill flytta ut på landet de också. På det sättet blir byarna större och kan bli som små samhällen.


Vi som hade kommit ända till Ryssland för att få uppleva detta blev också glada och inspirerade. Vi fick en liten glimt av livet i ekobyn och familjegårdarna och den kärleksfulla stämning som vi mötte där. Vår förhoppning är att fler människor i vårt land Sverige ska bli intresserade och att vi kan starta våra egna Familjegårdar, antingen genom att överta gammal nedlagd bebyggelse eller genom att bygga nya hus med gammal och ny teknik, för att göra landsbygden mer levande och populär.
Bord av en trädstam

Inte svårt att mjölka getter

Hus av lera och sand

VLADIMIR MEGRE AND HIS NATIONAL IDEA IF THE FAMILY ESTATE AS A MEANS OF WORLD CRISIS MANAGEMENT 2010.


The parade of worldly rulers, no matter what grand temples they might have built, will be remembered only by the filth they have bequeathed to the descendants. Water will prove to be the criterion; the measure of all things. With each day that passes, the water seethes with more and more contamination.


The initiative movement of people living in the world towards the criterion of a family estate.


This phenomenon we see today, i.e. the initiative movement of citizens towards the creation of a family estate, has never existed in the world before. This idea was first mentioned in the series of books ”Ringing Cedars of Russia” by Vladimir Megre. Years have passed by, but the citizens initiatives are growing with their movement only.

Today more than 200 initiative groups have announced the creation of 49 family estates in the regions of the Russian Federation at http://forum.anastasia.nu , more than half of the regions in Russian. These are people of different nationalities, religions and age groups. Of course this number does not expose the whole range of peoples intentions to create their own family estates, there are more initiative groups as well as the estates of the new type that are being created. Even these numbers impress because people take legislation into account and execute lands. But none of the laws gives us the evidence that they own land for the family estate. There is no opportunity to have the land lifelong and there is no freedom from taxes.


But nonetheless people buy land, make it habitable and wait. They wait for the acceptance of the law maintaining and consolidating the status of a family estate in Russia and other countries and at the same time not excluding its sense. With their common efforts peole have in fact affirmed the nessessity and importance of the law showing its urgency.


By means of peoples efforts the dying villages are being born again. There appear gardens, groves and water smooth surfaces. The importance of all these affairs is hard to value. They are very important for human life and well-being on the Earth.

It concerns not one particular nationality but the whole Russian nation and other nations. This idea is easy to understand and put into practice no matter what your nationality is. This idea gives us a stimulus for uniting people of our country and promote their solidarity. The solidarity of peole living in one country indicates the happy society and strong government.


The fact that half of the regions in Russia are today presented by human initiatives of family estate creation indicates the national value of the movement reflecting the existence of the national idea of a family estate

In 1996 the first book ”Anastasia” of the ”Ringing Cedars of Russia” series by the autor Valdimir Megre who was not well-known att that time was publishes. The main character of the books, a Siberian woman Anastasia has told us about the idea of a Family Estate, about the wonderful future of Russia and hav shown the new philosophy of life. The ides of a Family  Estate, is the following: they should estabilish the law according to which each family would be provided with a free hactare of land for building his own Family Estate. This space would not be charged any taxers for and i would be given to a family without the right of resale but with the right of demise.


Let us consider a fragment of the book ”Cocreation” by Vladimir Megre, chapter ”Each can build his home Today”.

”First choose a place you like out of all the possible favourable places on Earth, a place where you would like to live, where you would want your childer to live, and wheere you would be a good memory for your great-grandchildren.  The climate in that place must be favorable for you. Take for the agwes one hectare of land in that place for yourself.”

”But no one can simply take land now just because he wants to. Land is sold only where people want to sell it”

”Yes unfortunately, that is how it all does happen. Our home land is vast, but there is not even a hectare of your land in it where you can create a corner of paradise for your children and descendants. Still the time has come to begin. Of all the existing laws, you can make use of the most favorable.”

”I do not know all the laws of course, but I am confident that we do not hvae a law allowing each person to have some quantity of land in perpetuity. They lease many hectare of land to farmers, but for more thatninety- nine years.”


”Oh well, to begin we can take it for a shorter time, but you must quicklu create a law so that each person hav a homeland, land.

”The stae depens ofn the loweing. If there is no serious law, then it must be ceated.  That is easy to sy and hard to do. Laws are written by the Ste Duma. It must somehow amend the Constitutionm or add a chapter. But tjhe parties in the Duma argue among themselves and ther is no way they can solve the lan issue. ”

”f there is no party capable of passing a law so that each peson can have a momeland, then such a party must be created.”


”Who is going to create it?


”Someone who reades about the home bing created and understands what a homeland means for each person, for each person living today and for the future of the entire Earth.”


”All right, that is eanough of parties. Why do not you tell me about you unusual house? I am curious as to what new idea you can bring to design. Let us image that someone has a jectare of land. Not a paradise, but one overtaken by weeds. They probably will not give out anything better. So here a man stands on his hectare. Now what?


”Vladimir think for yourself. You dream too.What actions would you take if you were standing on your own land?”


Further goes the following:

One person may think it is just fantasy, other pessimists may see with their own eyes that those who are full of enthusiasm happily explore earlier desert lands and form their own conditions for the well-being of their family. They are the readers of ”The Ringing Cedars of Russia” series of books by Vladimir Megre. We need a new ideology, the ideology of the healthy way of life, they say it sexists in the series of books by the Russian Writer Vladimir Megre. All of us are the readers of these books.

In different regions of Russia people have established more than 200 family Estate.  Their number is continuing to increase. With the governmental support the greatest moving power, the people, is Growing


TODAY IN RUSSIA MORE THAN 200 GROUPS OF FAMILY ESTATES HAVE ALREADY BEEN CREATED. THE TOTAL NUMER OF FAMILY ESTATES THAT ARE BEING ESTABLISHED ESCEEDS 7500.


Detta har skrivits cirka 2010, idag 2020 finns många fler ekobyar i Ryssland, cirka 400-500 och angränsande länder men idén är densamma utifrån Anastasias böcker.