Böcker

BÖCKER

Anastasia av Vladimir Megré


På en handelsresa till den sibiriska tajgan år 1995 får Vladimir Megré höra talas om ett klingande sibiriskt cederträd med helande kraft. Han träffar Anastasia en representant för den vedryska kulturen och tillbringar 3 dagar hos henne djupt inne i vildmarken. Hon berättar om sin speciella syn på odling, barnuppfostran, helande, sexualitet, naturen, religion  och mycket mer. Djupt förändrad av denna upplevelse skriver Megré en bok om de insikter Anastasia givit honom.

Precis som hennes löfte har denna bok blivit en internationell bestseller och rört millioners hjärtan samt givit upphov till skapande av hundratals ekobyar - släktgårdar eller familjegårdar i Ryssland och angränsande länder. Människor lämnar städerna och president Putin lämnar ut gratis en hektar till alla medborgare som vill flytta ut på landsbygden och bedriva någon slags verksamhet.

Anastasia är en bok för framtiden. Den ger oss en vision hur vi skall skapa våra samhällen i framtiden. Tillväxt och materiell utveckling gör inte människor lyckligare. Enligt många forskare måste vi idag slå in på en annan utvecklingsväg om vi inte ska förstöra planeten. Vi har glömt det enkla goda livet, vilket Anastasia visar oss kan leda till en grönskande planet med fria, tillfredsställda och skapande människor.

Naturkvinnan Anastasia har blivit en förebild. Hon och de gamla koloniträdgårdarna ”datjorna”. Under de senaste 20 åren har Vladimir Megrés 10 böcker om kärleken till naturen väckt upp människor till att älska och glädjas åt naturen i Ryssland. Anastasia förespråkar just 1 hektar mark som lämplig storlek för att bygga sin släktgård på landet och inte skada ekosystemet.

I landets östra delar har president Putin delat ut flera tusen hektar mark gratis. Villkoret är att jorden odlas eller används till någon annan kreativ verksamhet inom fem år, annars går marken tillbaka till staten eller kommunen. Nu har medborgarna fått möjlighet att gratis erhålla en hektar mark för varje familj, som vill


Pris 140 kr

Porto 60 kr tillkommer


Vladimir Megré - De Klingande Cederträden


Anastasia är en nutida profet för västerlandet. Detta är den andra boken i en serie av tio böcker som skrivits av Vladimir Megré om Anastasias kunskap, de idéer och den inspiration hon vill föra ut till mänskligheten. Anastasia vill väcka upp våra själar, så att vi kan se vart vi är på väg och vad som är viktigt i våra liv, som kärlek, glädje och skapande aktivitet. Anastasias förmågor, som att se på avstånd är inga onaturliga tillstånd utan tecken på att vi alla är förbundna med kosmos och att dessa förmågor finns latenta i människans skapande förmåga. Vi måste höja vårt medvetande för att förstå och se sammanhangen.

Anastasia är en nutida profet för västerlandet. Författaren Vladimir Megré har besökt henne långt ute på den Sibiriska tajgan och skrivit om hennes kunskap, idéer och den inspiration som hon vill föra ut till mänskligheten. Anastasia vill väcka upp våra själar, så att vi kan se vart vi är på väg och vad som är viktigt i våra liv, som kärlek, glädje och skapande aktivitet. Anastasias förmågor, som att se på avstånd, är inga onaturliga tillstånd utan tecken på att vi alla är förbundna med kosmos och att dessa förmågor finns latenta i människans skapande förmåga. Vi måste höja vårt medvetande för att förstå och se sammanhangen. Anastasia talar om en högre makt, förnuft, Intelligens, de goda och ljusa krafterna allt det som finns i människans inre värld.


Pris 130 kr

Porto 60 kr tillkommer

Tillfälligt slut

Vladimir Megré - Dimensionen av Kärlek


Dimensionen av Kärlek är den tredje boken i serien The Klinging Cedars of Russia. Denna bok handlar om barnen och hur vi bör fostra våra barn idag. Anastasia anser att föräldrar först måste skapa en Dimension av Kärlek i vilken de kan ta emot sitt nyfödda barn. Vladimir får träffa sin son och se livet genom hans ögon. Många tankeväckande insikter och besök på en skola i Ryssland där man ger utrymme för barnets egen förmåga och kreativitet., där barnen hjälper till att undervisa varandra och vad detta kan betyda för barnets utveckling och människornas utveckling idag.


En spännande berättelse ingår också om hur en vetenskaplig organisation försöker fånga Anastasia med våld och vad som kan hända när man brukar våld. En bok som handlar om Kärlek, om Kärlekens kraft och betydelsen av Kärlek i dagens samhälle. Denna bokserie har haft stor betydelse för hundratsls byar som startats på landsbygden på grund av Anastasias initiativ i Ryssland och andra länder.


En bok som handlar om spänning, ett försök att fånga in Anastasia men också om Kärleken, om Kärlekens kraft och betydelsen av Kärlek i dagens samhälle. Anastasias idéer ligger till grund för den revolution av 100 tals ekobyar som startats under de senaste åren i Ryssland för ekologisk odling och självförsörjning samt småskaligt jordbruk. Böckerna om Anastasia har väckt upp den ryska befolkningen till att värdesätta livet i naturen och många från städerna har därför flyttat ut på landsbygden. Till och med president Putin har intresserat sig för idéerna och ger nu ut 1 hektar mark till alla som vill skapa sig en sysselsättning på landsbygden. Tusentals människor har sökt och tusentals har redan flyttat ut. Det är en revolution tillbaka till småbruk och till att värdesätta ett enkelt och hållbart liv - så att vi inte ska förstöra naturen. Genom att många flyttar ut kan också livet i städerna blir lugnare och man kan även där intressera sig för viss odling på balkonger, bakgårdar och takterrasser etc.

 

Pris 130 kr

Porto 60 kr tillkommer

Skapande


Här får vi lyssna till Anastasias beskrivning och poetiska vision av skapelseberättelsen. Vi får inblick i vår dolda historia, vilken avslöjar hur vi påverkats av det fördolda bildspråket, men hur vi själva kan använda detta till att skapa en ny framtid för mänskligheten. "Ta tillbaka ditt land" uppmanar Anastasia så att var och en kan få en hektar mark av vår Jord. Den mark som borde tillhöra alla.

Konsumtionssamhället ger oss på sikt allt mindre av tillfredsställelse. I Ryssland har man inspirerats av Anastasias budskap och tusentals människor har flyttat ut på landsbygden. Man kallar dem släktgårdar och genom samarbete dem emellan skapar man nya samhällen. För att skona jordens resurser väljer man ett naturligare och friare liv på landsbygden. Läs mer om Anastasias vision för framtiden. I denna den fjärde boken berättar Anastasia om hur man bör starta sin släktgård, att bygga ett hus, ett paradis för sin familj på landsbygden. Om Kärleken till familjen och till Jorden som kan vägleda dem som vill starta sin egen släktgård "Kins Domain". Läs mer om de nya släktgårdarna och Anastasias vision för framtiden.


Pris 140 kr 

Porto 60 kr

Övriga böcker om Anastasia finns på engelska eller flera andra språk. Tyvärr har jag inte dessa böcker de är svåra att få tag i men finns som e-böcker på nätet.The book of the Triumph of Spirit with cards

Michael Sharp & Oxo Halo


This is a New Energy Tarot System with very beautiful cards.

This is the lightworker´s tool for rapid personal enlightenment and activation.This Tarot deck and the book will provide you with an unbeatable set of concepts and images which you will be able to use to help awaken even the sleepiest of sleepy heads. These cards and the interpretations goes very deep into your spiritual consciousness and prepar you for the new world and the new energy that is coming into the earth now.

Dessa kort är mycket stora (10,5 x 14 cm)och fantastiskt vackra. De har lite djupare tolkningar än vanliga Tarotkort och Vägledningskort. Mycket fin bok med tolkningar.

Pris 250 kr

Porto 88 kr tillkommer.