Böcker

Anastasia av Vladimir Megré


På en handelsresa till den sibiriska tajgan år 1995 får Vladimir Megré höra talas om ett klingande sibiriskt cederträd med helande kraft. Han träffar Anastasia en representant för den vedryska kulturen och tillbringar 3 dagar hos henne djupt inne i vildmarken. Hon berättar om sin speciella syn på odling, barnuppfostran, helande, sexualitet, naturen, religion  och mycket mer. Djupt förändrad av denna upplevelse skriver Megré en bok om de insikter Anastasia givit honom.


Precis som hennes löfte har denna bok blivit en internationell bestseller och rört millioners hjärtan samt givit upphov till skapande av hundratals ekobyar - släktgårdar eller familjegårdar i Ryssland och angränsande länder. Människor lämnar städerna och president Putin lämnar ut gratis en hektar till alla medborgare som vill flytta ut på landsbygden och bedriva någon slags verksamhet.

Pris 130 kr

Porto 54 kr tillkommer


Vladimir Megré - De Klingande Cederträden


Anastasia är en nutida profet för västerlandet. Detta är den andra boken i en serie av tio böcker som skrivits av Vladimir Megré om Anastasias kunskap, de idéer och den inspiration hon vill föra ut till mänskligheten. Anastasia vill väcka upp våra själar, så att vi kan se vart vi är på väg och vad som är viktigt i våra liv, som kärlek, glädje och skapande aktivitet. Anastasias förmågor, som att se på avstånd är inga onaturliga tillstånd utan tecken på att vi alla är förbundna med kosmos och att dessa förmågor finns latenta i människans skapande förmåga. Vi måste höja vårt medvetande för att förstå och se sammanhangen.

Pris 130 kr

Porto 54 kr tillkommer
Vladimir Megré - Anasta, den 10de boken på tyska - finns tyvärr varken på engelska eller svenska.

Hier ist die Rede von Anasta, der Tochter Anastasia.In der Kraft ihrer seherischen Fähigkeiten eröffnet Anastasia die Jahrtausende alte Geschichte eines Vorlebens ihrer Tochter.


Wir erfahren von starken Ritualen wie der Trauung und dem Häuserbau Vladimir Megré sowie die Familienlandsitzes und dessen zweckmässiger Gestaltung in dem Bemühen eine globale Katastrophe zu verhindern. Vladimir erzählt auch von Wolodja und Natascha die Kinder von Anastasia. Ausserdem spricht man auch von die Antivernunft in der Welt


Anasta den 10 boken finns på engelska och kan beställas från Ad Libris.

Pris 190 kr på tyska

Porto 72  kr.

Denna bok finns inte i beställningslistan, smsa mig på 0703017213 om du vill beställa.


POWER OF PYRAMID ENERGY/ Pyramid Spiritual Societies Movemet

Power of Pyramid Energy en bok från Indien av Brahmarshi Patrriji som har startat Pyramidrörelsen i Indien tar upp hur man kan använda Pyramidenergin, om Pyramidmeditation, Pyramidkonstruktion, Pyramidteknologi, Reseach etc. Boken är på engelska men skriver också om andra länders pyramidintresse.

Pris 100 kr

Porto 26 kr tillkommer


Vladimir Megré - Dimensionen av Kärlek


Dimensionen av Kärlek är den tredje boken i serien The Klinging Cedars of Russia. Denna bok handlar om barnen och hur vi bör fostra våra barn idag. Anastasia anser att föräldrar först måste skapa en Dimension av Kärlek i vilken de kan ta emot sitt nyfödda barn. Vladimir får träffa sin son och se livet genom hans ögon. Många tankeväckande insikter och besök på en skola i Ryssland där man ger utrymme för barnets egen förmåga och kreativitet., där barnen hjälper till att undervisa varandra och vad detta kan betyda för barnets utveckling och människornas utveckling idag.


En spännande berättelse ingår också om hur en vetenskaplig organisation försöker fånga Anastasia med våld och vad som kan hända när man brukar våld. En bok som handlar om Kärlek, om Kärlekens kraft och betydelsen av Kärlek i dagens samhälle. Denna bokserie har haft stor betydelse för hundratsls byar som startats på landsbygden på grund av Anastasias initiativ i Ryssland och andra länder.

Pris 130 kr

Porto 36 kr finns i lager

Dan Uhrbom - Wild Food

Wild Food innefattar också Raw Food. I princip har rå mat alla de nödvändiga och

tillgängliga näringsämnen som människan behöver. Den har höga antioxidativa effekter samtidigt som den orsakar bara lite fria radikaler i kroppen. Green Smoothies och malda gröna blad innehåller de högsta näringsvärdena. De hjälper till att minska fettlagren samtidigt som energin ökar. Råa gröna blad visar vägen till den absolut bästa maten för ett bra liv.

Och de allra bästa näringsrika bladen finns gratis där ute i naturen

                 -utan gmo.

Är det inte fantasttiskt!!!!!!!

Ingen behöver svälta -bladen finns därute och väntar på att vi ska plocka dem.

Det svåra är att göra vildväxande mat aptitilig och det vill Dan hjälpa oss med i denna bok. Postens Pris 190 kr

Porto 56 kr tillkommerThe book of life by Dr. Michael Sharp

The book of life or Ascension and the divine world order.


A divine plan set in motion at the very start of this creation is reaching its glorious, divinly sanctioned and spiritually magnificent climax. We are all ow returning to our full spiritual power and we are a lot more powerful than we have been led to believe. We are becoming so powerful in our ability to create the world around us that if we do not "Wake up" right now we may inadvertently hurt ourselves and our loved ones. In four years Michael Sharp Dr in Sociology went from a materialistic life into the life of a spiritually ascended mystic. We can learn from him.

Pris 90 kr

Porto 56 kr tillkommer

Dossier of the ascension/Michael Sharp


This book is the manual for the physical body. Learn about you body as an energy system. Learn how to clear the chakra pipes and safely awaken your kundalini power. Move from being a disconnected and energetically weak body to a connected and powerful co-creator of your physical world.

Pris 90 kr

Postens porto 56 kr tillkommer.The book of the Triumph of Spirit with cards

Michael Sharp & Oxo Halo


This is a New Energy Tarot System with very beautiful cards.

This is the lightworker´s tool for rapid personal enlightenment and activation.This Tarot deck and the book will provide you with an unbeatable set of concepts and images which you will be able to use to help awaken even the sleepiest of sleepy heads. These cards and the interpretations goes very deep into your spiritual consciousness and prepar you for the new world and the new energy that is coming into the earth now.

Dessa kort är mycket stora (10,5 x 14 cm)och fantastiskt vackra. De har lite djupare tolkningar än vanliga Tarotkort och Vägledningskort. Mycket fin bok med tolkningar.

Pris 250 kr

Porto 56 kr tillkommer.
© Copyright 2015. All Rights Reserved.